Introduction

De cassatiepraktijk: het juridische non plus ultra

Gelijk halen op het hoogste niveau – zo vatten wij onze cassatiepraktijk samen. Het is topsport om bepaalde zaken juridisch gedaan te krijgen. We gaan in een cassatiezaak dan ook tot op de bodem.

Read more

De Brauw is synoniem aan cassatiepraktijk, sinds 1871. Maar de tijd dat er nog volop gepleit werd voor de Hoge Raad ligt ver achter ons. Het is meestal een schriftelijke procedure. Eerst geven wij advies over de mogelijkheden voor cassatieberoep tegen een ongunstige rechterlijke uitspraak. Bij positieve advisering zal de cassatie-advocaat de procedure bij de Hoge Raad behandelen. Wij doen dat in samenspraak met de advocaat die de zaak in feitelijke instanties heeft behandeld. Ook adviseren wij als de zaak nog in feitelijke instanties loopt, maar cassatie in de lijn der verwachting ligt.

Twijfel als vriend en wapen
Maatschappelijke ontwikkelingen en achtergronden zijn van groot belang in cassatiezaken. Afhankelijk van de tijdgeest kan het recht immers veranderen. Twijfel is dan ook onze vriend én ons wapen. We vragen ons dagelijks af: “Is dat wel zo?”. Op die manier heeft ons kantoor al menig baanbrekend arrest van de Hoge Raad uitgelokt.

Cassatiescan
Wij bieden een quick scan aan waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de mogelijkheden zijn voor cassatieberoep. Klik hier om contact op te nemen over de quick scan. Vanzelfsprekend zijn wij na het uitvoeren van de scan bereid een toelichting te geven op de uitkomsten.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.
Accept cookiesChange cookiesClick here for more information about our cookies.