DNB neemt standpunt in over inkoopfactoren VPL

April 17, 2018
-
Publications

DNB heeft op haar website een Q&A gepubliceerd over de financiering van VPL-inhaalpensioen. Hiermee wordt gedoeld op de afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt om de afschaffing van de VUT en het prepensioen te compenseren. DNB wil voorkomen dat pensioenfondsen het VPL-inhaalpensioen financieren uit het pensioenvermogen van het pensioenfonds. De omzetting van VPL-aanspraken in pensioen zou volgens DNB ten minste “dekkingsgraadneutraal” moeten plaatsvinden en dus niet moeten leiden tot een verslechtering van de dekkingsgraad. DNB beroept zich hierbij op een recente wijziging van regelgeving. Wij denken dat die wijziging onvoldoende steun geeft aan het standpunt van DNB.

 

De aanleiding voor de Q&A over VPL-inhaalpensioen vormt een recente wijziging van het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004. Daarin is nu een verwijzing opgenomen naar artikel 129 Pw, dat is het artikel dat regelt wanneer premiekorting of terugstorting van pensioenvermogen is toegestaan. VPL-aanspraken stellen werknemers in staat om pensioen te verkrijgen over verstreken dienstjaren vóór 2006/2007. De financiering van VPL-aanspraken mocht (en mág) worden vooruitgeschoven of uitgesteld, tot uiterlijk 15 jaar na 2007. Dit betekent dat de komende jaren (tot 2023) cruciaal zijn voor de financieringen van VPL-aanspraken.

 

Vorig jaar deed de rechter uitspraak in de zaak tussen Bedrijfstakpensioenfonds voor het Slagersbedrijf en DNB (JOR 2017/165). DNB wilde voorkomen dat een pensioenfonds VPL-aanspraken financiert door kruissubsidiëring vanuit het pensioenvermogen. De rechter wees het standpunt van DNB af. Met haar nieuwe Q&A wil DNB de gevolgen van deze uitspraak indammen. DNB werkt gedetailleerd uit hoe een pensioenfonds VPL-aanspraken dekkingsgraadneutraal moet omzetten in pensioen. DNB meent dat het pensioenfonds onder meer moet uitgaan van de actuele rentetermijnstructuur. DNB baseert haar Q&A op het gewijzigde Uitvoeringsbesluit. Wij denken dat die wijziging onvoldoende steun geeft aan het standpunt van DNB. De specifieke rekenregels voor de inkoop van VPL-inhaalpensioen staan in de Q&A van DNB.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.