Verbod op fiduciair beheer voor pensioenuitvoerders?

November 14, 2018
-
Publications

De Tweede Kamer heeft bij het aannemen van het Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019 een amendement aangenomen over uitbesteding van werkzaamheden. Volgens de toelichting leidt het amendement tot een verbod op fiduciair beheer. In het amendement zelf is bepaald dat het vermogensbeheer mag worden uitbesteed, maar de verantwoordelijkheid hiervoor niet. Aangezien de huidige regelgeving dit laatste ook al bepaalt, vond de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het amendement overbodig. Het is dan ook de vraag of het praktische gevolgen zal hebben. Onze interpretatie is dat het amendement en de toelichting bevestigen dat een pensioenfonds in de eigen organisatie voldoende kennis en kunde moet hebben om de uitbestede vermogensbeheerprocessen te beheersen. Het pensioenfonds mag daarin niet afhankelijk zijn van een derde. We raden je aan om de verdere behandeling te volgen, omdat die meer inzicht zal geven in de reikwijdte van het amendement.

 

Volgens de toelichting regelt het amendement dat in de wet wordt verankerd welke werkzaamheden een pensioenuitvoerder niet mag uitbesteden, zoals opgenomen in het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. De toelichting vervolgt: “Verder wordt in het nieuwe onderdeel b van artikel 34, tweede lid, van de Pensioenwet en artikel 43, tweede, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling geregeld dat het opstellen van en toezien op het strategisch beleid ten aanzien van vermogensbeheer niet mag worden uitbesteed. Dit betekent dat fiduciair beheer niet mogelijk is. Een pensioenfonds mag wel het vermogensbeheer uitbesteden, maar niet de verantwoordelijkheid ervoor.”

 

Volgens de website van de Eerste Kamer heeft het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 13 november 2018 plaatsgevonden.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.