Legal alert

Inwerkingtreding Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

July 3, 2012
-
Legal alert

Op 1 juli 2012 is in werking getreden de Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad[1].

Met deze wet wordt een prejudiciële procedure bij de civiele kamer van de Hoge Raad geïntroduceerd. Deze nieuwe procedure beoogt efficiëntie en flexibiliteit in de procesvoering te vergroten. De procedure is bij uitstek bedoeld voor de beantwoording van rechtsvragen in verband met massavorderingen, zoals bijvoorbeeld in de Dexia-zaken aan de orde waren, en kan dus van groot belang zijn voor (onder meer) financiële dienstverleners. Daarnaast is te verwachten dat van deze procedure gebruik gemaakt zal worden in bijvoorbeeld arbeidszaken, met name daar waar geen hogere voorziening open staat maar wel principiële vragen aan de orde zijn.

 

Download
Please download the legal alert here in Dutch.

Fields of expertise

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.