Legal alert

Prejudiciële vragen en geconstateerde gebreken in Programma Aanpak Stikstof: hoe nu verder?

May 23, 2017
-
Legal alert

Op woensdag 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in zaken over de toelaatbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) als grondslag voor natuurvergunningen. Activiteiten die zorgen voor stikstofdepositie kunnen alleen doorgang vinden als ze voldoen aan het PAS. De Afdeling bestuursrechtspraak vraagt zich af of het PAS niet in strijd is met het Unierecht, namelijk de Habitatrichtlijn, en stelt daarover vragen aan het Hof van Justitie van de EU. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of de Habitatrichtlijn een programmatische aanpak toestaat, waarin de door het Unierecht vereiste passende beoordeling van een individueel project wordt vervangen door de passende beoordeling van het PAS. Ook vraagt de Afdeling bestuursrechtspraak of de wijze, waarop het PAS is ingevuld, zich verdraagt met de Habitatrichtlijn. Verder constateert zij – los van het Unierecht – een flink aantal gebreken in de keuzes, gegevens en aannames die ten grondslag liggen aan het PAS. De Afdeling bestuursrechtspraak verzoekt het Hof van Justitie met klem om deze procedure met voorrang te behandelen en voor 1 juli 2018 uitspraak te doen vanwege het belang voor economie en natuur en de grote onzekerheid voor vergunninghouders.

Klik op onderstaande infographic voor verdere uitleg van de uitspraken en de gevolgen daarvan.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.