1 November 2012

Real Estate Newsletter – November 2012 (Dutch Only)

Wetsvoorstel sancties Energieprestatiecertificaat verworpen
Het wetsvoorstel met betrekking tot het invoeren van sancties voor het niet aanwezig zijn van een energieprestatiecertificaat bij verkoop of verhuur is 20 november jl. verworpen. De situatie blijft dus hetzelfde. Het energieprestatiecertificaat is wel verplicht maar het niet hebben van een certificaat heeft vooralsnog geen consequenties.

Download
Please download the newsletter here in Dutch.