De Brauw News

De zomer komt er aan! Met hogere kartelboetes

April 12, 2016

De wet tot wijziging van een aantal wetten houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima treedt op 1 juli 2016 in werking. In plaats van in de pas te lopen met het boetemaximum van 10% van de totale omzet behaald door een onderneming in het voorafgaande boekjaar zoals dat door de Europese Commissie wordt gehanteerd, verhoogt deze wet het boetemaximum naar 10% van de omzet behaald gedurende de jaren van de kartelovertreding, gemaximeerd tot een duur van vier jaar. Recidive leidt tot een verdubbeling van de maximumboete. Ook het boetemaximum voor personen die feitelijk leiding hebben gegeven aan kartelgedrag wordt verdubbeld: van EUR 450.000 naar EUR 900.000. Kartelovertredingen kunnen in de toekomst dan ook tot een grotere financiële strop leiden dan vandaag de dag. Reden te meer om na te gaan of compliance-programma’s effectief genoeg zijn om mogelijke kartelovertredingen op te sporen.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.