De Brauw News

Energierecht kort – nieuwe uitspraken, regelgeving en artikelen week 2 / 3

February 15, 2016

In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Energiekamer

 

Richtsnoeren

 

Overige publicaties

 

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

 

Nederland – Parlement

 

Kamerstukken

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ met zijn reactie op motie Dijkgraaf en Van Veldhoven om DEI-regeling te laten aansluiten op verduurzamingsopgave en vraag innoverende bedrijfsleven, 8 januari 2016
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 382)

 

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM met o.m. verslag Milieuraad van 16 december 2015, 11 januari 2016
(TK 2015-2016, 21 501-08, nr. 610)

 

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

Kennisgeving terinzagelegging ontwerpcodebesluiten tot hernieuwde vaststelling van alle codes elektriciteit en gas
(Staatscourant 11 januari 2016, nr. 671)

 

Overige Staatscourant publicaties

Nieuwe normen NEN
(Staatscourant 14 januari 2016, nr. 1229)

 

Kennisgeving standaard CO2-emissiefactor aardgas voor emissiehandel 2016
(Staatscourant 14 januari 2016, nr. 1960)

 

Persberichten

 

EU – Commissie

 

Speeches

 

Persberichten

 

EU – Wetgeving

 

Overig

Kennisgeving van Roemenië, overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (de „elektriciteitsrichtlijn”), in verband met de aanwijzing van Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — SA als transmissiesysteembeheerder in Roemenië
(Pb 8 januari 2016, C 4/2)

 

Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen — Bericht betreffende de aanvragen voor exclusieve opsporingsvergunningen voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd „Permis de Saint-Quintien”
(Pb 8 januari 2016, C 4/3)

 

 

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 

 

Persberichten

 

EU – CEER & ERGEG

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.