De Brauw News

Energierecht kort – nieuwe uitspraken, regelgeving en artikelen week 24/25

July 13, 2016

In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Energiekamer

 

(Ontwerp/concept)besluiten

Zaak 16.0110.52 – Ontwerpmethodebesluit statische efficiëntie GTS 2017-2021, 3 juni 2016

 

Zaak 15.0801.52 – Ontwerp codebesluit Balanceringszone Nederland, 17 juni 2016

 

Persberichten

Onderzoek ACM: GTS maakt meer kosten dan nodig is, 3 juni 2016

 

Nederland kan 20 procent meer stroom uit Duitsland importeren, 3 juni 2016

 

Rapporten

Zaak 16.0110.52 – Rapport ‘Benchmarking European Gas Transmission System Operators’, 2 juni 2016

 

Zaak 16.0110.52 – Rapport ‘Gas TSO efficiency analysis for the Dutch TSO’, 3 juni 2016

 

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

Jaarrapport Veilingen 2015 gepubliceerd, 16 juni 2016

 

Nederland – Parlement

 

Kamerstukken

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ over de Nederlandse deelname aan Mission Innovation, 26 mei 2016
(TK 2015-2016, 31 239, nr. 217)

 

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ over de mogelijkheid om een SBIR open te stellen voor energieopslag, 1 juni 2016
(TK 2015-2016, 31 239, nr. 216)

 

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; verslag van een schriftelijk overleg over geannoteerde agenda van de Energieraad op 6 juni 2016, 2 juni 2016
(TK 2015-2016, 21 501-33, nr. 602)

 

Waddenzeebeleid; Brief minister besluiten inzake proefboringen ten noorden van Schiermonnikoog, 2 juni 2016
(TK 2015-2015, 29 684, nr. 141)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van IenM over energieneutrale netwerken in beheer van Rijkswaterstaat, 5 juni 2016
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 459)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Staatssecretaris van IenM uitvoering van de motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over het 1,5°C-doel uit het klimaatakkoord als uitgangspunt, 7 juni 2016
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 460)

 

Opwerking van radioactief materiaal; brief van de Minister van IenM met reactie op de aangenomen moties van het Kamerleden Jan Vos, Van Tongeren en Dik Faber m.b.t nationalisatie van de kerncentrale Borssele en het overnemen van het juridisch en economisch eigendom van de KCB, 8 juni 2016
(TK 2015-2016, 25 422, nr. 146)

 

Opwerking van radioactief materiaal; brief van de Minister van EZ over de voortgang en maatregelen rond de kerncentrale Borssele, 8 juni 2016
(TK 2015-2016, 25 422, nr. 147)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ over transparantie op de oliemarkt en olie uit ISIS-gebied, 10 juni 2016
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 461)

 

Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, 15 juni 2016
(TK 2015-2016, 25 422, nr. 148)

 

Opwerking van radioactief materiaal; brief van de Minister van IenM ontwerp-Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming, 15 juni 2016
(TK 2015-2016, 25 422, nr. 148)

 

Technische informatie over de publicatie Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

 

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Bosman aan de Minister van EZ over het bericht dat de noodstroomvoorziening van kerncentrale Borssele ondermaats is (ingezonden 20 mei 2016); antwoord van de Minister van IenM, 6 juni 2016
(Handelingen TK 2015-2016, aanhangselnr. 2752)

 

Vragen van de Kamerleden Jan Vos en Albert de Vries aan de Minister van EZ over de ontmanteling van kerncentrale Borssele (ingezonden 28 april 2016); antwoord van de Minister van EZ, 6 juni 2016
(Handelingen TK 2015-2016, aanhangselnr. 2756)

 

Vragen van het Kamerlid Van Tongeren aan de Ministers van EZ en van IenM over noodstroomvoorziening Borssele (ingezonden 19 mei 2016); antwoord van de Minister van IenM, 6 juni 2016
(Handelingen TK 2015-2016, aanhangselnr. 2753)

 

Vragen van het Kamerlid Klever aan de Minister van EZ over de misleidende uitspraken van de voorzitter van de borgingscommissie energieakkoord (ingezonden 19 mei 2016); antwoord van de Minister van EZ, 6 juni 2016
(Handelingen TK 2015-2016, aanhangselnr. 2755)

 

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

Kennisgeving ontwerpmethodebesluit vaststelling en toepassing statische efficiëntie Gas Transport Services (GTS) 2017-2021
(Staatscourant 3 juni 2016, nr. 27706)

 

Publicaties Staatsblad

Besluit elektriciteit en drinkwater BES
(Staatsblad 14 juni 2016, nr. 214)

 

Overige Staatscourant publicaties

Ontwerpwijziging Activiteitenbesluit milieubeheer ter implementatie Richtlijn (EU) 2015/2193 inzake beperking emissies middelgrote stookinstallaties
(Staatscourant 14 juni 2016, nr. 27480)

 

Nieuwe normen NEN, 16 juni 2016
(Staatscourant 16 juni 2016, nr. 30951)

 

Persberichten

 

EU – Commissie

 

Persberichten

 

EU – Wetgeving

 

Overig

Kennisgeving namens de Ierse regering, overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (de „gasrichtlijn”), in verband met de aanwijzing van Gas Networks Ireland als transmissiesysteembeheerder — Transmissiesysteembeheerder voor gas
(Pb. 16 juni 2016, C 216/3)

 

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

 

Speeches

Vestager, Making energy markets work for consumers, 10 June 2016

 

Persberichten

Energy regulators should be independent and sufficiently staffed, 2 June 2016

 

ACER to have a key role in the new EU energy landscape, 16 June 2016

 

Overig

ACER 2016 Report on Congestion at IPs in 2015

 

EU – CEER & ERGEG

Newsletter June 2016 

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.