De Brauw News

Energierecht kort – nieuwe uitspraken, regelgeving en artikelen week 26/27

July 13, 2016

In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

 

Uitspraken

 

Nederland – Energiekamer

 

(Ontwerp/concept)besluiten

 

Overige publicaties

 

Nederland – Parlement

 

Kamerstukken

Schoon en zuinig; brief van de Staatssecretaris van IenM met het besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer, 15 juni 2016
(TK 2015-2016, nr. 21 209, nr. 199)

 

Bouwbesluit; brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst met de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over koolmonoxide, 17 juni 2016
(TK 2015-2016, nr. 32 757, nr. 136)

 

Kernenergie; brief van de Minister van EZ inzake voortgang en maatregelen rond de kerncentrale Borssele, 20 juni 2016
(EK 2015-2016, nr. 25 422 & 32 645, nr. A)

 

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ met het verslag van de Energieraad op 6 juni 2016, 21 juni 2016
(TK 2015-2016, nr. 21 501-33, nr. 606)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst met de uitkomsten langetermijnverkenning energie in de gebouwde omgeving, 22 juni 2016
(TK 2015-2016, nr. 30 196, nr. 462)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ over Mededinging en Duurzaamheid, 23 juni 2016
(TK 2015-2016, nr. 30 196, nr. 463)

 

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ met de geannoteerde Agenda informele Energieraad 12-13 juli 2016 – (Onopgemaakt), 24 juni 2016
(TK 2015-2016, nr. 21 501-33, nr. 608)

 

Opwerking van radioactief materiaal; brief van de Minister van IenM met informatie over het nationale programma radioactief afval, 24 juni 2016
(TK 2015-2016, nr. 25 422, nr. 149)

 

Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet); verslag van een schriftelijk overleg inzake experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking, 27 juni 2016
(TK 2015-2016, nr. 34 199, nr. J)

 

Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); brief van de Minister van EZ met toezending ontwerpstructuurvisie Aanvulling Hollandse kust en extra belevingsonderzoek over windenergie voor Hollandse kust – (Onopgemaakt), 29 juni 2016
(TK 2015-2016, nr. 33 529, nr. 275)

 

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

 

Publicaties Staatsblad

Besluit van 14 juni 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektriciteit en drinkwater BES
(Staatsblad 24 juni 2016, nr. 234)

 

Overige Staatscourant publicaties

 

Overige publicaties

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en Kazachstan; 21 december 2015
(Tractatenblad 30 juni 2016, nr. 91)

 

Persberichten

 

EU – Commissie

 

Persberichten

 

EU – Wetgeving

 

Overig

 

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

 

Persberichten

 

Overig

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.