9 February 2015

Energierecht kort – nieuwe uitspraken, regelgeving en artikelen week 4/5

In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Energiekamer

 

(Ontwerp/concept)besluiten
Zaak 13.1338.66 – Besluit vaststelling aanvraagformulier vergunning leveren energie, 13 januari 2015

 

Persberichten
Zaak 13.1338.66 – ACM vernieuwt procedure voor leveringsvergunning energie aan kleinverbruikers, 20 januari 2015

 

Overige publicaties
Zaak 14.1362.52 – Voorstel codewijziging onbalansprijs bij reverse pricing, 23 januari 2015

 

 

Nederland – Parlement

 

Kamerstukken
Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ met een reactie op de Monitor Duurzaam Nederland van CBS, CPB, PBL en SCP, 9 januari 2015
(TK 2014-2015, 31 239, nr. 186)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de voortgang van de acties in het kader van het energiebesparingsbeleid in de gebouwde omgeving, 14 januari 2015
(TK 2014-2015, 30 196, nr. 284)

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM met het verslag van de Milieuraad op 17 december 2014, 16 januari 2015
(TK 2014-2015, 21 501-08, nr. 544)

Zee- en binnenvaart; brief van de Minister van IenM over de uitvoering van de moties inzake kwaliteit scheepsbrandstoffen en over toezegging olielozingen in Noordzee, 15 januari 2015
(TK 2014-2015, 31 409, nr. 71)

EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21; verslag van een schriftelijk overleg over de beantwoording van de vragen over het beleidskader van de Europese Commissie voor klimaat en energie in de periode 2020-2030, 16 januari 2015
(EK 2014-2015, 33 858, nr. H)

Green Deal; brief van de Minister van EZ over het EU-voorstel; mededeling ‘Naar een circulaire economie: een afvalvrij programma voor Europa’ COM (2014) 398, 20 januari 2015
(TK 2014-2015, 33 043, nr. 36)

Belastingplan 2015; brief van de Staatssecretaris van Financiën over de ontwikkeling van de ontvangsten uit de brandstofaccijnzen, 21 januari 2015
(TK 2014-2015, 34 002, nr. 91)

Vaststelling begroting Ministerie van EZ en Diergezondheidsfonds 2015; brief van de Minister van EZ met Jaarverslagen 2013, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en 2013 van EBN B.V., 21 januari 2015
(TK 2014-2015, 34 000 XIII, nr. 145)

Belastingplan 2015; brief van de Staatssecretaris van Financiën over de kasontvangsten over de brandstofaccijnzen, 22 januari 2015
(TK 2014-2015, 34 002, nr. 92)

Uitvoering EG-Richtlijnen; brief van de Minister van BZ met een overzicht implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2014, 23 januari 2015
(TK 2014-2015, 21 109, nr. 218)

EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21; verslag van een algemeen overleg gehouden op 30 september 2014, over het EU Klimaat- en Energiepakket, 26 januari 2015
(TK 2014-2015, 33 858, nr. 32)

Raad voor Economische en Financiële Zaken; verslag van een algemeen overleg van 3 december 2014, over o.a. verslag en agenda Eurogroep/Ecofin Raad, 29 januari 2015
(TK 2014-2015, 21 501-07, nr. 1231)

 

Kamervragen
Vragen van het Kamerlid Mulder aan de Minister van EZ over de beantwoording van schriftelijke vragen over de langetermijncontracten en gasverkoop (ingezonden 19 december 2014); antwoord van de Minister van EZ, 21 januari 2015
(Staatscourant 22 januari 2015, nr. 1078)

 

Kennisgeving (ontwerp)besluiten
Kennisgeving standaard CO2-emissiefactor aardgas voor emissiehandel 2015
(Staatscourant 20 januari 2015, nr. 1441)

 

Persberichten

 

EU – Commissie

 

Speeches

 

Persberichten

 

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

 

Overig

 

EU – CEER & ERGEG

 

 

Duitsland

 

Bundesnetzagentur

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.
Accept cookiesChange cookiesClick here for more information about our cookies.