De Brauw News

Energierecht kort – nieuwe uitspraken, regelgeving en artikelen week 6 / 7

February 15, 2016

In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

 

Uitspraken

Rechtbank Den Haag 3 februari 2016, gemeente Aa en Hunze & gemeente Borger-Odoorn / de Staat der Nederlanden (zaak C-09-500756-KG ZA 15-1822, ECLI:NL:RBDHA:2016:997)
(vordering afgewezen om de Staat te verbieden verdere planologische medewerking te verlenen aan de vestiging van windturbines in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn; de windturbines moeten als één productie-installatie worden beschouwd zodat de Staat zich terecht beroept op de hem op grond van de rijkscoördinatieregeling toekomende bevoegdheden.)

 

Rechtbank Rotterdam 5 februari 2016, Stedin Netbeheer B.V. / Klapwijk Rioolservice B.V. (zaak KTN-4193761_05022016, ECLI:NL:RBROT:2016:671)
(veroordeling grondroerder voor graafschade aan kabels en leidingen; zorgvuldig graven)

 

Nederland – Energiekamer

 

(Ontwerp/concept)besluiten

 

Richtsnoeren

 

Persberichten

 

Overige publicaties

Financiële gegevens vergunningaanvrager voor leveren energie aan kleinverbruikers, 29 januari 2016

 

Voorstel Netbeheer Nederland over transiënte (kortdurende) overspanningen in HS-netten, 5 februari 2016

 

Zienswijze gewijzigde methodebesluiten TenneT (2014-2016), 11 februari 2016

 

Verslag overleg met netbeheerders 21 januari 2016, 11 februari 2016

 

Verslag overleg met netbeheerders 3 februari 2016, 11 februari 2016

 

Nederland – Parlement

 

Kamerstukken

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Staatssecretarissen van EZ en IenM over actieplan mondiaal duurzaam bosbeheer, 26 januari 2016
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 386)

 

Green Deal; brief van de Minister van EZ en de Staatssecretaris van IenM over strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030, 27 januari 2016
(TK 2015-2016, 33 043, nr. 63)

 

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ over samen energieprojecten realiseren: visie op omgevingsmanagement, 1 februari 2016
(TK 2015-2016, 30 196 & 31 239, nr. 211)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ over budget energie-innovatie, 2 februari 2016
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 387)

 

Duurzame ontwikkeling en beleid; nader gewijzigde motie over het openstellen in de SDE+ van de bij- en meestook van biomassa, 2 februari 2016
(TK 2015-2016, 30 196, nr. 388)

 

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Vos en Van Tongeren aan de Minister van EZ over de besteding van miljarden aan biomassa bijstook in kolencentrales (ingezonden 11 januari 2016); antwoord van de Minister van EZ, 2 februari 2016
(TK 2015-2016, aanhangselnr. 1358) 

 

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

Kennisgeving mededeling terinzagelegging van een voorstel tot wijziging van de Netcode Elektriciteit
(Staatscourant 5 februari 2016, nr. 5523)

 

Bekendmaking Coördinatiebesluit Noord-West 380 kV EOS-VVL
(Staatscourant 5 februari 2016, nr. 5976)

 

Regelingen

Wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2016 in verband met subsidie voor het opstellen van energie-efficiëntieplannen
(Staatscourant 1 februari 2016, nr. 3835)

 

Wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2016 in verband met wijziging van de subsidiemodule Topsector energieprojecten, verschuiving van subsidieplafonds en enkele technische aanpassingen
(Staatscourant 1 februari 2016, nr. 3896)

 

Wijziging Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit t.b.v. vaststellen tarieven 2016
(Staatscourant 8 februari 2016, nr. 6939)

 

Persberichten

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Internationale interesse windenergieprojecten in Izmir, 2 februari 2016

 

EU – Commissie

 

Persberichten

 

Overig

Tuesday 16 February: Energy Union – Commission presents energy security package, undated

 

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

 

Persberichten

ACER publishes a report with main voluntary achievements towards the single EU energy market, 9 February 2016

 

Overig

 

EU – CEER & ERGEG

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.