De Brauw News

EU bestrijdt internationale fiscale planning: aangepaste Moeder-dochterrichtlijn

December 9, 2015

Je hebt waarschijnlijk wel gelezen over het “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) van de OESO, dat is gericht op het aanpakken van ongewenste internationale fiscale planning door multinationals. De afgelopen jaren heeft de EU, en in het bijzonder de Europese Commissie, zich ingespannen BEPS-achtige maatregelen binnen de EU-context te versnellen. Een opvallend voorbeeld hiervan is de aanpassing van de Moeder-dochterrichtlijn. Deze richtlijn was oorspronkelijk bedoeld om te voorkomen dat binnen een Europees concern uitgekeerde winsten dubbel worden belast. Nu wordt de richtlijn echter ook gebruikt om ongewenste belastingplanning aan te pakken door van de lidstaten te eisen dat zij uiterlijk 31 december 2015 zowel een algemene antimisbruikbepaling¬† als een specifieke anti-hybridsregel implementeren. Deze aanpassingen werpen belangrijke implementatievragen op, die ertoe kunnen leiden dat de nationale wetten aanzienlijk van elkaar verschillen. Het Best Friends Tax Network heeft een overzicht van de implementatie van de wijzigingen in belangrijke lidstaten gemaakt. Dit vind je onder lees meer. Als je meer over het BEPS-project wil lezen, dan vind je daar ook het artikel Musings on BEPS, samengesteld door het Best Friends Tax Network. Hierin wordt ingegaan op het finale BEPS-pakket dat de OESO in oktober publiceerde en dat meer dan 2000 pagina’s telt.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.