De Brauw News

Kartelondersteuners net zo fout als deelnemers

November 10, 2015

Niet alleen deelnemen aan een kartel kan tot aanzienlijke boetes leiden, maar ook het faciliteren ervan. Het Hof van Justitie bevestigde onlangs dat een consultancyonderneming aansprakelijk kan worden gesteld voor een inbreuk op het kartelverbod wanneer zij actief en met kennis van zaken bijdraagt aan de uitvoering of de opvolging van een mededingingsregeling tussen deelnemers die werkzaam zijn op een andere markt dan die waarop zij zelf werkzaam is. Volgens het Hof van Justitie heeft de consultancyonderneming bij de kartelinbreuk een essentiële rol gespeeld door bijeenkomsten te organiseren die zij heeft bijgewoond en waaraan zij actief heeft deelgenomen, door gegevens over de verkoop op betrokken markten te verzamelen en aan de deelnemers mee te delen, door zich als bemiddelaar aan te bieden in geval van spanning tussen de deelnemers en door de partijen aan te moedigen compromissen te sluiten, en dit alles tegen bezoldiging. Ondernemingen moeten er dan ook alert op zijn dat het kartelverbod alle gradaties van karteldeelname omvat, ongeacht of dit nu als actief, passief of ondersteunend kan worden beschouwd.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.