De Brauw News

Meer duidelijkheid beoogde planning wind op zee

February 15, 2016

De minister van Economische Zaken heeft onlangs het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord) en het bijbehorende Ontwerpbesluit schadevergoeding net op zee aangeboden. Het wetsvoorstel regelt – kort gezegd – de aanwijzing van TenneT als netbeheerder op zee en de aansprakelijkheid voor schade door vertragingen en storingen bij het net op zee. Het Ontwerpbesluit werkt de schadevergoedingsregeling verder uit. Deze onderwerpen waren onderdeel van het Wetsvoorstel STROOM dat op 22 december 2015 door de Eerste Kamer is verworpen. . Nu is het afwachten wat de Tweede Kamer ervan vindt. Met een spoedige behandeling van het wetsvoorstel hoopt de minister te voorkomen dat de ontwikkeling van windparken op zee vertraging oploopt. De huidige planning is dat het wetsvoorstel op 1 april 2016 in werking treedt. De eerste tender zal in dat geval lopen van 1 april 2016 tot begin mei 2016 (nog geen exacte einddatum bekend).

 

Hieronder staan links naar het wetsvoorstel, de bijbehorende Memorie van Toelichting en het Ontwerpbesluit. We houden je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.