De Brauw News

Sinds 1 juli 2017 geldt diplomaplicht voor advisering over een algemeen pensioenfonds

July 13, 2017

Met ingang van1 juli 2017 hebben medewerkers van financiële dienstverleners een Wft-diploma nodig om advies te mogen geven over een algemeen pensioenfonds. Financiële dienstverleners moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers dat diploma verkrijgen.

Sinds 1 januari 2016 kan een algemeen pensioenfonds (APF) worden opgericht. Het APF is een pensioenfonds dat een of meerdere pensioenregelingen uitvoert, die in afzonderlijke collectiviteitkringen kunnen worden ondergebracht. Per collectiviteitkring houdt het APF een ‘afgescheiden vermogen’ aan voor deze pensioenregeling(en). Op grond de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten pensioenadviseurs voldoende kennis en vaardigheden hebben om over pensioenproducten te kunnen adviseren. Onder de diplomaplicht viel al het adviseren over een pensioenverzekering of een premiepensioenvordering.

 

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 breidt deze plicht nu uit naar advisering over het pensioenproduct dat wordt aangeboden door het APF. Volgens de minister van Financiën wordt hiermee gewaarborgd dat werkgevers passend advies krijgen.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.