De Brauw News

WAM-verzekeraar subrogeert bij directe actie niet in rechten van benadeelde

September 14, 2017

Alweer enige tijd geleden heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag of een gesubrogeerde WAM-verzekeraar gebonden is aan een forumkeuzebeding dat tussen de verzekerde en een derde was overeengekomen.

 

In deze zaak had de Belgische vennootschap LAG opleggers verkocht aan de Oostenrijkse transportonderneming Poll. Tussen LAG en Poll golden algemene voorwaarden waarin een forumkeuzebeding ten gunste van de Belgische rechter was opgenomen. Vervolgens veroorzaakte Poll met een van de opleggers schade aan de oplegger en aan de opstallen van Cargill. In verband hiermee sprak Cargill daarop rechtstreeks Zürich, de verzekeraar van Poll, aan. Zürich stelde Cargill schadeloos en sprak op haar beurt de producent van de oplegger aan.

 

Omdat het incident in Nederland had plaatsgevonden, achtte Zürich de Nederlandse rechter bevoegd. Zürich meende namelijk dat zij als WAM-verzekeraar was gesubrogeerd in de rechten van de benadeelde, en daardoor niet gebonden aan het forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden. De Hoge Raad nu acht deze benadering onjuist en oordeelt dat Zürich niet in de rechten van Cargill is gesubrogeerd, maar in de rechten van Poll, de verzekerde. Dit heeft tot gevolg dat Zürich eveneens gebonden is aan het forumkeuzebeding dat tussen Poll en LAG is overeengekomen en dus dat voor haar vordering uitsluitend de Belgische rechter bevoegd is.

WAM-verzekeraars moeten er dan ook rekening mee houden dat zij in geval van een directe actie subrogeren in de rechten van de verzekerde. Dit heeft tot gevolg dat zij gebonden zijn aan een geldig forumkeuzebeding dat is overeengekomen tussen de verzekerde en een derde, en dat zij hun vordering dus niet bij een andere rechter kunnen aanbrengen.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.