De Brauw News

Wetsvoorstel aangenomen: executieveilingen toegankelijker voor particulieren

May 12, 2014

Het wetsvoorstel Executieveilingen, dat er grotendeels op is gericht om executieveilingen toegankelijker te maken voor particuliere kopers, is vrijwel ongewijzigd aangenomen door de Tweede Kamer. De particuliere koper krijgt meer inzicht in wat hij koopt en meer waarborgen dat hij ook datgene krijgt waarop hij biedt.

 

Dat is onder andere gebeurd door bedingen op te nemen over het verplicht inroepen van het huurbeding, de verplichting voor huiseigenaren om mee te werken aan een bezichtiging vooraf en de procedure van de ontruiming. Ook voor de hypotheeknemer die wil executeren zijn er een aantal veranderingen en verbeteringen in het voorstel verwerkt.

Het verplicht inroepen van het huurbeding is de taak van de hypotheeknemer. Doorgaans is in een hypotheekakte het huurbeding opgenomen waardoor het onderpand niet zonder toestemming van de hypotheeknemer verhuurd kan worden. Op een drietal uitzonderingen na is de hypotheeknemer verplicht om het huurbeding in te roepen voordat de executoriale verkoop door middel van een veiling plaats vindt. De veilingkoper heeft dan de zekerheid dat het onderpand niet is verhuurd.

 

Verder is de bezichtiging losgekoppeld van het beheerbeding. Het is niet meer nodig dat de hypotheekhouder eerst het beheerbeding inroept voordat er een bezichtiging kan plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat de executieveiling is aangezegd. De eigenaar van het pand of de huurder is op grond van de nieuwe wetgeving verplicht om mee te werken.

 

Een andere wijziging is de vereenvoudiging van de procedure voor de ontruiming. De titel tot ontruiming werkt niet alleen maar tegen de geƫxecuteerde, maar ook tegen anderen die zich zonder recht of titel in de geveilde woning bevinden.

 

Ten slotte is het moment van risico-overgang gewijzigd. In de huidige regelgeving gaat het risico van het pand bij een executieveiling over op de koper op het moment van gunnen. Dit betekent dat een veilingkoper al risico draagt voor een pand dat hij nog niet in eigendom heeft. Als in de tijd tussen de gunning en de daadwerkelijke eigendomsverkrijging het pand beschadigd raakt, is het risico voor koper, terwijl hij zich hier niet tegen kan verzekeren. Het wetsvoorstel regelt dat het risico pas overgaat op het moment van de overgang van het eigendom. Op dat moment kan de koper zich ook verzekeren voor eventuele schade. Deze bepaling is alleen van toepassing bij een veiling, maar niet bij een onderhandse executie.

 

Al met al een positieve ontwikkeling voor zowel de hypotheeknemer als de veilingkoper. Voor de hypotheeknemer is vooral van belang dat het beheerbeding met alle daar aan verbonden verplichtingen niet hoeft te worden ingeroepen om een bezichtiging mogelijk te maken. Daarnaast is de werking van een bevel tot ontruiming uitgebreid tegen iedereen die zonder recht of titel de woning gebruikt.

 

De Eerste Kamer heeft besloten dat het voorbereidend onderzoek op 13 mei a.s. zal plaatsvinden. Verwacht wordt dat dit wetsvoorstel voor de zomer zal worden aangenomen.

We keep track of you on our site with cookies, in order to offer the basic functionality of the website and generate user statistics on an anonymous basis to make our website more user-friendly. We do not use or share your data with third parties for advertising purposes.